ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900
รหัสทัวร์ 1900486
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
  • เจดีย์ 3 องค์
  • เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • วัดลามะซงจ้านหลิน
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นจุดชมวิวเขาหิมะมังกร
  • ชม IMPRESSION LIJIANGโชว์
  • อุทยานน้ำหยก
  • ตำหนักทองจินเตี้ยน