ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,900
รหัสทัวร์ 1900416
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • ล่องเรือชมความงามของหมู่บ้านฮัลสตัท
  • สนุกสนานกับดนตรีที่หมู่บ้านกรินซิ่ง

 กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 27 ก.ค. 6259,9006,50053,90053,900จอง
จอง
9 – 16 ส.ค. 6253,9006,50053,90053,900จอง
จอง
30 ส.ค. – 6 ก.ย. 6253,9006,50053,90053,900จอง
จอง
6 – 13 ก.ย. 6255,9007,50055,90055,900จอง
จอง
13 – 20 ก.ย. 625,590,059,9007,50055,90055,900จอง
จอง
27 ก.ย. – 4 ต.ค. 6255,9007,50055,90055,900จอง
จอง
4 – 11 ต.ค. 6255,9007,50055,90055,900จอง
จอง
18 – 25 ต.ค. 6255,9007,50055,90055,900จอง
จอง
8-15 พ.ย. 6255,9007,50055,90055,900จอง
จอง
15 -22 พ.ย. 6255,9007,50055,90055,900จอง
จอง
22 – 29 พ.ย. 6253,9005,50053,90053,900จอง
จอง
21-27 ธ.ค. 6253,9005,50053,90053,900จอง
จอง