fbpx

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา โลซานน์ มองเทรอซ์ เซอร์แมท

ราคาเริ่มต้น ฿ 61,900
รหัสทัวร์ 1900415
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวเมืองลูเซิร์น  – เที่ยวเมืองเซอร์แมท
  • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง
  • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์
  • พิชิต 3เขา ยอดเขาจุงเฟรา/เขากลาเซียร์3000 /เขาริกิกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
7-14 ส.ค. 62 64,900 9,500 64,900 64,900 จอง
จอง
2-9 ก.ย. 62 64,900 9,500 64,900 64,900 จอง
จอง
7-14 ต.ค. 62 65,900 9,500 65,900 65,900 จอง
จอง
14-21 ต.ค. 62 65,900 9,500 65,900 65,900 จอง
จอง
8-15 พ.ย. 62 61,900 8,900 161,900 61,900 จอง
จอง
22 -29 พ.ย. 62 61,900 8,900 61,900 61,900 จอง
จอง