ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1900386
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์  – น้ำตกไรน์
  • ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์นกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6-13 ส.ค.62 51,900 7,900 51,900 51,900 จอง
จอง
13-20 ก.ย.62 51,900 7,900 51,900 51,900 จอง
จอง
18-25 ต.ค.62 52,900 7,900 52,900 52,900 จอง
จอง
8-15 พ.ย.62 49,900 6,900 49,900 49,900 จอง
จอง