ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ 1900371
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน (TG)
ประเทศ ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมพระราชวังเชินบรุนน์  – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • สัมผัสเสน่ห์ของกรุงปราก
  • ชมความงามของปราสาทนอยชวานาสไตน์
  • เต็มอิ่มธรรมชาติของฮัลสตัทกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-20 ก.ค. 62 66,900 13,500 66,900 66,900 จอง
จอง
1-9 ส.ค. 62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
8-17 ส.ค.62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
22-31ส.ค.62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
29 ส.ค. -7 ก.ย. 62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
1-10 ก.ย.62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
5-14 ก.ย.62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
12-21 ก.ย. 62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
19-28 ก.ย. 62 59,900 14,500 59,900 59,900 จอง
จอง
10-19 ตค. 62 62,900 14,500 62,900 62,900 จอง
จอง
17-26 ต.ค. 62 62,900 14,500 62,900 62,900 จอง
จอง