ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ชาฟฟ์เฮาเซิน อันเดอร์แมท เซอร์แมท

ราคาเริ่มต้น ฿ 76,900
รหัสทัวร์ 1900369
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมน้ำตกไรน์   – นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส
  • ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์
  • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
9-18 ก.ค. 6289,90012,90089,90089,900จอง
จอง
5-14 ส.ค.6283,90012,90083,90083,900จอง
จอง
6-15 ก.ย. 6279,90013,50079,90079,900จอง
จอง
20-29 ก.ย. 6279,90013,50079,90079,900จอง
จอง
5-14 ต.ค.6281,90013,90081,90081,900จอง
จอง
12-21 ต.ค. 6281,90013,90081,90081,900จอง
จอง
1-10 พ.ย.6276,90011,90076,90076,900จอง
จอง
21-30 พ.ย.6276,90011,90076,90076,900จอง
จอง
2-11 ธ.ค.6276,90011,90076,90076,900จอง
จอง
9-18 ธ.ค.6276,90011,90076,90076,900จอง
จอง