fbpx

ทัวร์เนปาล (ปีใหม่63) สุขใจ….ในอ้อมกอดหิมาลัย

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ 1901979
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ เนปาล

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองกาฐมัณฑุ
  • หมู่บ้านบันดิปูร์
  • เมืองโภครา
  • นำท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา
  • วัดบาลาฮี
  • ภัคตะปูร์
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย