fbpx

ทัวร์เนปาล (ปีใหม่63) นมัสเต…เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ 1901972
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เนปาล

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองกาฐมัณฑุ
  • เทือกเขานากาโก๊ต
  • บักตาปูร์
  • วิหารนาตโปลา
  • วัดปศุปฏินารถ
  • ตลาดทาเมล
  • โพธินาถ
  • วัดสวยมภูนารถ
  • จัตตุรัสดูบาร์