AROUND LONDON

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,500
รหัสทัวร์ ITVUKTR06
สายการบิน Scoot / TR
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ อังกฤษ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สโตนเฮนจ์
  • London eye
  • พระราชวังบัคกิ้งแฮม
  • สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน
  • ถนนอ๊อกฟอร์ด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 ลอนดอน - เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - พิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ลอนดอน Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ลอนดอน - ถนนอ๊อกฟอร์ด - London eye - บิ้กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม – สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ลอนดอน - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ลอนดอน - อิสระช้อปปิ้งที่ บิสเตอร์ วิลเลจ – ท่าอากาศยานแกตวิค
6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 06 พฤษภาคม 65 52,500 16,500 จอง
จอง
26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 65 49,500 16,500 จอง
จอง
17 - 22 กรกฎาคม 65 49,500 16,500 จอง
จอง