AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM

ราคาเริ่มต้น ฿ 68,900
รหัสทัวร์ GQ2AOJJL001
สายการบิน Japan Airlines / JL
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์
  • กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT
  • ล่องเรือเกบิเค วัดซูซอนจิ
  • ทะเลสาบโทวาดะ  ลำธารโออิราเซะ
  • หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ
  • พิพิธภัณฑ์เนบูตะ  วัดอาซากุสะ
  • ช้อปปิ้งโอไดบะ  อิออน มอลล์ โมริโอกะ  พักออนเซ็น 3 คืน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) – โตเกียว SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ (JL147 15.35 – 16.55) – เมืองอาโอโมริ DAIWA ROYNET AOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เทือกเขาฮักโกดะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ OIRASE MORI NO HOTEL [♨] หรือเทียบเท่า
4 ลำธารโออิราเซะ – อาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – อิวาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ HIRAIZUMI HOTEL MUSASHIBO [♨] หรือเทียบเท่า
5 เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – วัดซูซอนจิ – อิออน มอลล์ โมริโอกะ – เมืองโมริโอกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL [♨] หรือเทียบเท่า
6 Morioka Handi Works Square – กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT – เมืองมิซาวะ (สนามบินมิซาวะ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)(JL158 19.25 – 20.50)
7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (JL033 00.05-05.05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 23 ม.ค.66 68,900 10,900 จอง
จอง
07 – 13 ก.พ.66 68,900 10,900 จอง
จอง
14 – 20 ก.พ.66 68,900 10,900 จอง
จอง