โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ PVN30
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โบสถ์ทอร์ทเทอดาม
  • ไปรษณีย์กลาง
  • ทำเนียบอิสรภาพ
  • วัดเทียนหาว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เมืองโฮจิมินห์-มุยเน่-ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM PEACH RESORT, UNIQUE MUINE&HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 มุยเน่-ย่านไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซง่อน THIEN TUNG HOTEL, SO NET SAI GON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 โบสถ์ทอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ทำเนียบอิสรภาพ-ตลาดเบ๋นถั่นท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-14 สิงหาคม 2565 13,999 3,500 จอง
จอง
14-16 ตุลาคม 2565 13,999 3,500 จอง
จอง
21-23 ตุลาคม 2565 13,999 3,500 จอง
จอง
23-25 ตุลาคม 2565 13,999 3,500 จอง
จอง
02-04 ธันวาคม 2565 12,999 3,500 จอง
จอง
04-06 ธันวาคม 2565 12,999 3,500 จอง
จอง
09-11 ธันวาคม 2565 12,999 3,500 จอง
จอง
11-13 ธันวาคม 2565 12,999 3,500 จอง
จอง
23-25 ธันวาคม 2565 13,999 3,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม-01 มกราคม 2566 14,999 3,500 จอง
จอง