โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (บินภายใน 1 ขา)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ PVN33
สายการบิน Bamboo Airways / QH
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
  • สถานีรถไฟฟ้าเก่า
  • ไปรษณีย์กลาง
  • ล่องเรือบนแม่น้ำไซง่อน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบิน TAN SON NHAT เมืองโฮจิมินห์ THIEN TUNG HOTEL / SONET HOTEL / HAPPY LIFE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 นครโฮจิมินห์-วัดเทียนหาว-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายขาว เมืองมุยเน่นครโฮจิมินห์-วัดเทียนหาว-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายขาว เมืองมุยเน่ TIEN DAT RESORT / OCEAN PALACE RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองมุยเน่-เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-บ้านเพี้ยน-พระราชวังฤดูร้อน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม-สวนแห่งแสงที่ดาลัด-ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต LA SAPINETTE / MARI GOLD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองดาลัด-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-สถานีรถไฟฟ้าเก่า-วัดลิงเฟือก วัดมีมังกร เมืองโฮจิมินห์ซิตี้-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น ล่องเรือบนแม่น้ำไซง่อน THIEN TUNG HOTEL/SONET HOTEL/HAPPY LIFE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6-10 สิงหาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
13-17 สิงหาคม 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
20-24 สิงหาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
27-31 สิงหาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
03-07 กันยายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
10-14 กันยายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
17-21 กันยายน 2565 13,999 4,500 จอง
จอง
24-28 กันยายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
01-05 ตุลาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
08-12 ตุลาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
15-19 ตุลาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
22-26 ตุลาคม 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
05-09 พฤศจิกายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
12-16 พฤศจิกายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
19-23 พฤศจิกายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
26-30 พฤศจิกายน 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
03-07 ธันวาคม 2565 16,999 4,500 จอง
จอง
10-14 ธันวาคม 2565 16,999 4,500 จอง
จอง
17-21 ธันวาคม 2565 15,999 4,500 จอง
จอง