โปรให้ใจ พม่า 3 วัน ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ PVCRGNHJ01
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว
  • พระธาตุมุเตา – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  • ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี
  • วัดพระหินอ่อน-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
  •  เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ
  • เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระนอนเจ๊าทัตจี – วัดพระหินอ่อน PAN PACIFIC HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต –พระมหาเจดีย์ชเวดากอง PAN PACIFIC HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ย่างกุ้ง-ดอนเมืองฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-07 ส.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
06-08 ส.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
12-14 ส.ค. 65 12,500 3,500 จอง
จอง
13-15 ส.ค. 65 12,500 3,500 จอง
จอง
19-21 ส.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
20-22 ส.ค. 65 11,999 3,499 จอง
จอง
26-28 ส.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
27-29 ส.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
02-04 ก.ย. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
09-11 ก.ย. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
16-18 ก.ย. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
23-25 ก.ย. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
07-09 ต.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
14-16 ต.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง
21-23 ต.ค. 65 12,500 3,500 จอง
จอง
28-30 ต.ค. 65 11,999 3,500 จอง
จอง