โปรสุขใจ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน พักพระธาตุ + 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ PVCRGNSJ01DD
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – ไจ๊ทิโย
  • พระธาตุอินทร์แขวน-ไจ๊ทิโย-หงสาวดี
  • พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระนอนเจ๊าทัตจี
  • เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาฯ –เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – ไจ๊ทิโย – พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2 ไจ๊ทิโย-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง- พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง PAN PACIFIC HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ย่างกุ้ง-ดอนเมืองฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-07 ส.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
06-08 ส.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
12-14 ส.ค. 65 13,500 3,500 จอง
จอง
13-15 ส.ค. 65 13,500 3,500 จอง
จอง
19-21 ส.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
20-22 ส.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
26-28 ส.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
27-29 ส.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
02-04 ก.ย. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
09-11 ก.ย. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
16-18 ก.ย. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
23-25 ก.ย. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
07-09 ต.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
14-16 ต.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง
21-23 ต.ค. 65 13,500 3,500 จอง
จอง
28-30 ต.ค. 65 12,900 3,500 จอง
จอง