แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,989
รหัสทัวร์ ZGDEL-22016E
สายการบิน IndiGo / 6E
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชม สวนแอปเปิ้ล
  • ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย    
  • นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก
  • ล่องเรือชมตลาดเช้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ Hotel Royal Heritage, Srinagar ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย Hotel Royal Heritage, Srinagar ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
5 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 13 กรกฎาคม 2565 26,990 5,000 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2565 26,990 5,000 จอง
จอง
10 – 14 สิงหาคม 2565 26,990 5,000 จอง
จอง
14 – 18 กันยายน 2565 25,990 5,000 จอง
จอง