เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย อุโมงค์กู๋จี

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ PVN31-QH
สายการบิน Bamboo Airways / QH
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทะเลทรายแดง
  • ทะเลทรายขาวหมู่บ้านชาวประมง
  • ล่องเรือ แม่น้ำไซ่ง่อน
  • ทำเนียบอิสรภาพ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- สนามบิน TAN SON NHAT เมืองโฮจิมินห์ LIBERTY SOUTH SAI GON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 โฮจิมินห์-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายขาวหมู่บ้านชาวประมง PEACH RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-ล่องเรือ แม่น้ำไซ่ง่อน รับประทานอาหารบนเรือ LIBERTY SOUTH SAI GON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม-ตลาดเบนถั๋น กรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2565 8,999 4,500 จอง
จอง
05-08 พฤษภาคม 2565 9,999 4,500 จอง
จอง
12-15 พฤษภาคม 2565 10,999 4,500 จอง
จอง
19-22 พฤษภาคม 2565 1,099 4,500 จอง
จอง
26-29 พฤษภาคม 2565 1,099 4,500 จอง
จอง