เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา – กระเช้าฟานซิปัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ ZGHAN-2203WE
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ (HA LONG BAY CRUISE) ชมความงามตามธรรมชาติ
  • ล่องเรือนิงห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์
  • โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา
  • ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง HALONG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA LODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน SAPA LODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 16 ตุลาคม 2565 19,990 4,900 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2565 19,990 4,900 จอง
จอง
08 – 12 ธันวาคม 2565 19,990 4,900 จอง
จอง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 22,990 5,900 จอง
จอง