เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ตามจุ๊ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ GSHAN03VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือชิมน้ำชาเวียดนาม
  • ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
  • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์
  • เจดีย์เฉินก๊วก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองห่านาม – ล่องเรือชิมน้ำชาเวียดนาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 22 พฤษภาคม 2565 13,888 3,000 จอง
จอง
26 – 29 พฤษภาคม 2565 13,888 3,000 จอง
จอง
03 – 06 มิถุนายน 2565 14,888 3,000 จอง
จอง
17 – 20 มิถุนายน 2565 13,888 3,000 จอง
จอง
14 – 17 กรกฎาคม 2565 14,888 3,000 จอง
จอง
22 – 25 กรกฎาคม 2565 14,888 3,000 จอง
จอง
11 – 14 สิงหาคม 2565 14,888 3,000 จอง
จอง
22 – 25 สิงหาคม 2565 13,888 3,000 จอง
จอง
08 – 11 กันยายน 2565 13,888 3,000 จอง
จอง
22 – 25 กันยายน 2565 13,888 3,000 จอง
จอง