เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว ซาปา สะพานแขวนที่ยาวที่สุด

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ PVN11-FD
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานกระจก (BACH LONG) ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก
  • ไร่ชารูปหัวใจ ไร่ชามกโจวเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้
  • Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา
  • สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง-สนามบินนอยบ่าย-ฮานอย-มกโจว-สะพานกระจก Bach Long Muong thanh moc chau hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 ไร่ชารูปหัวใจ-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน เจดีย์เสาเดียว ช้อปปิ้ง 36 สาย MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ซาปา-รถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า-นั่งกระเช้าขึ้นฟานซิปัน-Moana Café-ตลาด LOVE MARKET NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ซาปา-เมืองฮานอย-ถ่ายรูปหน้าสุสานโฮจิมินห์-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเฉินก๊วก-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 กันยายน 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
16-19 กันยายน 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
23-26 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
21-24 ตุลาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
23-26 ตุลาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
04-07 พฤศจิกายน 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
11-14 พฤศจิกายน 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
18-21 พฤศจิกายน 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
02-05 ธันวาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
04-07 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
07-10 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
11-14 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
23-26 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
30 ธันวาคม- 02 มกราคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
01-04 มกราคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
06-09 มกราคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
13-16 มกราคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
20-23 มกราคม 2566 16,999 5,000 จอง
จอง
27-30 มกราคม 2566 16,999 5,000 จอง
จอง
03-06 กุมภาพันธ์ 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
10-13 กุมภาพันธ์ 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
17-20 กุมภาพันธ์ 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
24-27 กุมภาพันธ์ 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
03-06 มีนาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
10-13 มีนาคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
17-20 มีนาคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง