เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน – พักซาปา 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,990
รหัสทัวร์ ZGHAN-2216VN
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
  • เมืองซาปา
  • โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน
  • หมู่บ้านก๊าตก๊าต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต NORTH STAR SAPA หรือเทียบเท่า
2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน NORTH STAR SAPA หรือเทียบเท่า
3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย LAROSA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 11 ธันวาคม 2565 15,990 จอง
จอง
15 – 18 ธันวาคม 2565 15,990 จอง
จอง
23 – 26 ธันวาคม 2565 16,990 จอง
จอง
24 – 27 ธันวาคม 2565 16,990 จอง
จอง
05 – 08 มกราคม 2566 13,990 จอง
จอง
07 – 10 มกราคม 2566 13,990 จอง
จอง
14 – 17 มกราคม 2566 14,990 จอง
จอง
26 – 29 มกราคม 2566 14,990 จอง
จอง
28 – 31 มกราคม 2566 14,990 จอง
จอง
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 จอง
จอง
11 -14 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 จอง
จอง
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 จอง
จอง
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 จอง
จอง
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 จอง
จอง
02 – 05 มีนาคม 2566 15,990 จอง
จอง
09 – 12 มีนาคม 2566 14,990 จอง
จอง
11 – 14 มีนาคม 2566 14,990 จอง
จอง
17 – 20 มีนาคม 2566 14,990 จอง
จอง
24 – 27 มีนาคม 2566 14,990 จอง
จอง