เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ ITVVNFD12
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
  • ตลาดคนเดินซาปา  
  • พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน
  • สะพานแก้วมังกรเมฆ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองฮานอย – เมืองซาปา - แวะร้าน OTOP - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา Sapa Charm / Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 ซาปา – นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่ – พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน - สะพานแก้วมังกรเมฆ – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
5 – 8 พฤษภาคม 65 13,888 2,800 จอง
จอง
13 – 16 พฤษภาคม 65 14,888 2,800 จอง
จอง
20 – 23 พฤษภาคม 65 14,888 2,800 จอง
จอง
26 – 29 พฤษภาคม 65 14,888 2,800 จอง
จอง
2 – 5 มิถุนายน 65 15,888 2,800 จอง
จอง
3 – 6 มิถุนายน 65 15,888 2,800 จอง
จอง
9 – 12 มิถุนายน 65 14,888 2,800 จอง
จอง
16 – 19 มิถุนายน 65 14,888 2,800 จอง
จอง
23 – 26 มิถุนายน 65 14,888 2,800 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 65 13,888 2,800 จอง
จอง