เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน – พักซาปา 2 คืน (ไฟล์ท 2)

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,990
รหัสทัวร์ ZETZGHAN-2215VN
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ยอดเขาฟานซิปัน
  • ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
  • น้ำตกสีเงิน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองซาปา – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 น้ำตกสีเงิน – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
5 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 12 ธันวาคม 2565 17,990 4,900 จอง
จอง
17 – 21 ธันวาคม 2565 16,990 4,900 จอง
จอง
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 20,990 5,900 จอง
จอง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 20,990 5,900 จอง
จอง
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 20,990 5,900 จอง
จอง
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 20,990 5,900 จอง
จอง
14 – 18 มกราคม 2566 14,990 4,900 จอง
จอง
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
02 – 06 มีนาคม 2566 17,990 4,900 จอง
จอง
04 – 08 มีนาคม 2566 16,990 4,900 จอง
จอง
11 – 15 มีนาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
25 – 29 มีนาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง