เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (พักฮานอย1คืน พักซาปา 2 คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ PVN10-FD
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
  • นั่งรถรางเมืองซาปา
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
  • หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-เมืองฮานอย FIRST EDEN HOTEL
2 เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL /KING SAPA หรือเทียบเท่า
3 เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์-ถนนคนเดินซาปา NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL /KING SAPA หรือเทียบเท่า
4 vเมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28-31 กรกฎาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
04-07 สิงหาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
05-08 สิงหาคม 2565 15,998 4,999 จอง
จอง
11-14 สิงหาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
12-15 สิงหาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
18-21 สิงหาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
19-22 สิงหาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
25-28 สิงหาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
26-29 สิงหาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
01-04 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
02-05 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
08-11 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
09-12 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
15-18 กันยายน 2565 15,998 5,000 จอง
จอง
16-19 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
22-25 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
23-26 กันยายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2565 15,998 5,000 จอง
จอง
30 กันยายน-03 ตุลาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
06-09 ตุลาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
07-10 ตุลาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
13-16 ตุลาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
14-17 ตุลาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
20-23 ตุลาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
21-24 ตุลาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
27-30 ตุลาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
28-31 ตุลาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
04-07 พฤศจิกายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
11-14 พฤศจิกายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
18-21 พฤศจิกายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
25-28 พฤศจิกายน 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
02-05 ธันวาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
04-07 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
07-10 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
09-12 ธันวาคม 2565 17,999 5,000 จอง
จอง
11-14 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
23-26 ธันวาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
30 ธันวาคม- 02 มกราคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง