เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ ITVVNFD04
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
  • ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม    
  • บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค
  • หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก                                                                         


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร Merry, Golden Rose , Bien Vang, Sam Grand Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
2 ดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม Thanh Lich Boutique Royal Hue, Asia Hotel, Mondial Hotel 4
3 เว้ - พระราชวังไดโนย - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4
4 สะพานทอง Golden Bridge – นั่งรถรางชมโรงเก็บไวน์ – วัดหลินอึ๋ง - ร้านของฝากพื้นเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
5-8 พฤษภาคม 65 13,888 4,500 จอง
จอง
13-16 พฤษภาคม 65 14,888 4,500 จอง
จอง
19-22 พฤษภาคม 65 13,888 4,500 จอง
จอง
26-29 พฤษภาคม 65 13,888 4,500 จอง
จอง
2-5 มิถุนายน 65 14,888 4,500 จอง
จอง
3-6 มิถุนายน 65 14,888 4,500 จอง
จอง
9-12 มิถุนายน 65 13,888 4,500 จอง
จอง
16-19 มิถุนายน 65 13,888 4,500 จอง
จอง
23-26 มิถุนายน 65 13,888 4,500 จอง
จอง