เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ เว้ ดานัง (พักบานาฮิลล์)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ GSDAD07VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ WHITE LOTUS HUE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 – 25 พฤษภาคม 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
12 – 15 มิถุนายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
19 – 22 มิถุนายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
26 – 29 มิถุนายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
03 – 06 กรกฎาคม 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
24 – 27 กรกฎาคม 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
07 – 10 สิงหาคม 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
21 – 24 สิงหาคม 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
28 – 31 สิงหาคม 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
04 – 07 กันยายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
11 – 14 กันยายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
18 – 21 กันยายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
25 – 28 กันยายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง