เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์)

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ GSDAD06VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
  • ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์
  • สะพานมังกร
  • เมืองโบราณฮอยอัน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – นั่งรถราง – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
2 ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 วัดหลินอึ๋ง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 20 พฤษภาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
20 – 22 พฤษภาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
27 – 29 พฤษภาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
10 – 12 มิถุนายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
15 – 17 มิถุนายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 มิถุนายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
24 – 26 มิถุนายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
01 – 03 กรกฎาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
08 – 10 กรกฎาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
22 – 24 กรกฎาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
05 – 07 สิงหาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 สิงหาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
19 – 21 สิงหาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
26 – 28 สิงหาคม 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
02 – 04 กันยายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
09 – 11 กันยายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
16 – 18 กันยายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง
23 – 25 กันยายน 2565 11,999 3,000 จอง
จอง