เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,990
รหัสทัวร์ ZGDAD-2207VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
  • ล่องเรือกระด้ง
  • สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม HUE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า
3 เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก DANANG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
14 – 17 กรกฎาคม 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
28 – 31 กรกฎาคม 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
11 – 14 สิงหาคม 2565 15,990 4,500 จอง
จอง
25 – 28 สิงหาคม 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
08 – 11 กันยายน 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
15 – 18 กันยายน 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
06 – 09 ตุลาคม 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2565 15,990 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2565 15,990 4,500 จอง
จอง