เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,899
รหัสทัวร์ CIGVZD02
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์
  • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง
  • ล่องเรือกระด้ง
  • ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL
2 พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 23–26 ตุลาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง
2-5 พฤศจิกายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
6-9 พฤศจิกายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
9-12 พฤศจิกายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
10-13 พฤศจิกายน 65 14,899 4,900 จอง
จอง
13-16 พฤศจิกายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
20-23 พฤศจิกายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
1-4 ธันวาคม 65 15,899 4,900 จอง
จอง
8-11 ธันวาคม 65 15,899 4,900 จอง
จอง
14-17 ธันวาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
21-24 ธันวาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
25-28 ธันวาคม 65 15,899 4,900 จอง
จอง
31 ธ.ค.-3ม.ค. 65 21,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 มกราคม 2566 14,899 4,900 จอง
จอง
15 – 18 มกราคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
18 – 21 มกราคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
19 – 22 มกราคม 2566 14,899 4,900 จอง
จอง
9-12 กุมภาพันธ์ 2566 14,899 4,900 จอง
จอง
16-19 กุมภาพันธ์ 2566 14,899 4,900 จอง
จอง
18-21 กุมภาพันธ์ 2566 14,899 4,900 จอง
จอง
19-22 กุมภาพันธ์ 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
23-26 กุมภาพันธ์ 2566 14,899 4,900 จอง
จอง
26 ก.พ.-1มี.ค. 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
2–5 มีนาคม 2566 15,899 4,900 จอง
จอง
5–8 มีนาคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
8–11 มีนาคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
12–15 มีนาคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
16–19 มีนาคม 2566 14,899 4,900 จอง
จอง
19–22 มีนาคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
20-23 มีนาคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
21-24 มีนาคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง
22-25 มีนาคม 2566 13,899 4,900 จอง
จอง