เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,899
รหัสทัวร์ CIGVZD02
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์
  • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง
  • ล่องเรือกระด้ง
  • ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL
2 พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
2–5 มิถุนายน 65 14,899 4,900 จอง
จอง
4–7 มิถุนายน 65 14,899 4,900 จอง
จอง
9–12 มิถุนายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
10–13 มิถุนายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
11–14 มิถุนายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
11–14 มิถุนายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
18–21 มิถุนายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
23–26 มิถุนายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
25–28 มิถุนายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
2-5 กรกฎาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
9-12 กรกฎาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
10-13 กรกฎาคม 65 12,899 4,900 จอง
จอง
14-17 กรกฎาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
16-19 กรกฎาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
21-24 กรกฎาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
22-25 กรกฎาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
23-26 กรกฎาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
28-31 กรกฎาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง
4–7 สิงหาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
6–9 สิงหาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
11–14 สิงหาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง
12–15 สิงหาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง
20–23 สิงหาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
27–30 สิงหาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
1–4 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
3–6 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
8–11 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
10–13 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
15–18 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
17–20 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
22–25 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
24–27 กันยายน 65 13,899 4,900 จอง
จอง
29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899 4,900 จอง
จอง
1–4 ตุลาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
6–9 ตุลาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
8–11 ตุลาคม 65 13,899 4,900 จอง
จอง
13–16 ตุลาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง
21–24 ตุลาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง
22–25 ตุลาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง
23–26 ตุลาคม 65 14,899 4,900 จอง
จอง