เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ GSDAD05VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์
  • สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
  • สะพานแห่งความรักดานัง
  • โบสถ์สีชมพู


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่101 – วัดกวางตุ้ GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 วัดหลินอึ๋ง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – นั่งรถราง – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 20 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
20 – 22 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
27 – 29 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
10 – 12 มิถุนายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
15 – 17 มิถุนายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 มิถุนายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
24 – 26 มิถุนายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
01 – 03 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
08 – 10 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
22 – 24 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
05 – 07 สิงหาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 สิงหาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
19 – 21 สิงหาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
26 – 28 สิงหาคม 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
02 – 04 กันยายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
09 – 11 กันยายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
16 – 18 กันยายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง
23 – 25 กันยายน 2565 9,999 3,000 จอง
จอง