เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (บินเช้า-กลับบ่าย)

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ PVN23-VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานมังกร
  • คาร์ฟดราก้อน
  • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • ล่องเรือกระด้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม บานาฮิลล์-กระเช้าบานาฮิลล์-ชมสะพานมือสีทอง สะพานโกเด้นบริดจ์ สวนสนุก FANTASY PARK Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel ระดับ 4 ดาว
2 บานาฮิลล์-สวนดอกไม้ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์-son tra marina bay-ร้านเยื่อไผ่-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก Danang Luxtery hotel, Glamour, ROLIVA Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 หาดหมีเคว-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Danang Luxtery hotel, Glamour, ROLIVA Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เมืองดานัง-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23-26 สิงหาคม 2565 12,999 5,000 จอง
จอง
27-30 สิงหาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2565 13,999 5,000 จอง
จอง
05-08 กันยายน 2565 13,999 5,000 จอง
จอง
13-16 กันยายน 2565 13,999 5,000 จอง
จอง
24-27 กันยายน 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
26-29 กันยายน 2565 13,999 5,000 จอง
จอง
02-05 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
03-06 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
04-07 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
05-08 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
10-13 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
11-14 ตุลาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2565 16,999 5,000 จอง
จอง
18-21 ตุลาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
19-22 ตุลาคม 2565 15,999 5,000 จอง
จอง
24-27 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
25-28 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง
26-29 ตุลาคม 2565 14,999 5,000 จอง
จอง