เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,988
รหัสทัวร์ ITVVNFD05
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Gloden Bridge
  • สะพานมังกร
  • หมู่บ้านกั๊มทาน
  • บานาฮีลล์ แฟนตาซี ปาร์ค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง Sam Grand Danang / Gloden Rose / Fanxipan Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียง
2 วัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ – Gloden Bridge - บานาฮีลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก - โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง - ร้าน OTOP – สะพานมังกร Sam Grand Danang / Gloden Rose / Fanxipan Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียง
3 เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร้าน OTOP – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6 – 8 พ.ค. 65 9,988 1,500 จอง
จอง
13 – 15 พ.ค. 65 9,988 1,500 จอง
จอง
20 – 22 พ.ค. 65 9,988 1,500 จอง
จอง
27 – 29 พ.ค. 65 10,998 1,500 จอง
จอง
3 – 5 มิ.ย. 65 10,998 1,500 จอง
จอง
10 – 12 มิ.ย. 65 10,998 1,500 จอง
จอง
17 – 19 มิ.ย. 65 10,998 1,500 จอง
จอง
24 – 26 มิ.ย. 65 10,998 1,500 จอง
จอง