เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ – พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4D3NEP.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,990
รหัสทัวร์ ZEDAD2218VN
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
  • สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก
  • สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
  • จัตุรัสแห่งดวงดาว – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
  • ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน
  • สะพานญี่ปุ่น-สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
  • ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่า
2 บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวบนบานา ฮิลส์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก– ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 – 30 ตุลาคม 2565 14,990 4,500 จอง
จอง
28 – 31 ตุลาคม 2565 14,990 4,500 จอง
จอง
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
03 – 06 พฤศจิกายน 2565 15,990 4,500 จอง
จอง
04 – 07 พฤศจิกายน 2565 15,990 4,500 จอง
จอง
14 – 17 พฤศจิกายน 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
17 – 20 พฤศจิกายน 2565 15,990 4,500 จอง
จอง
18 – 21 พฤศจิกายน 2565 15,990 4,500 จอง
จอง
21 – 24 พฤศจิกายน 2565 13,990 4,500 จอง
จอง
25 – 28 พฤศจิกายน 2565 15,990 4,495 จอง
จอง
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2565 13,990 4,500 จอง
จอง