เวียดนามกลาง ซุปตาร์…บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ DADVZ1422
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์
  • สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
  • ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน
  • สักการะวัดลินห์อึ๋ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุก The Fantasy Park Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว
2 สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน Hoi An hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดลินห์อึ๋ง - พิพิธภัณฑ์จาม - สะพานมังกร Glamour hotel Da Nang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4 - 7 มิถุนายน 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
9 - 12 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
11 - 14 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
12 - 15 มิถุนายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
16 - 19 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
18 - 21 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
19 - 22 มิถุนายน 2565 13,887 5,000 จอง
จอง
23 - 26 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
25 - 28 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
26 - 29 มิถุนายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
2 - 5 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
7 - 10 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
9 - 12 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
10 - 13 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
13 - 16 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
16 - 19 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
21 - 24 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
23 - 26 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
24 - 27 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
28 - 31 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 15,887 5,000 จอง
จอง
31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
4 - 7 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
6 - 9 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
13 - 16 สิงหาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
14 - 17 สิงหาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
18 - 21 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
20 - 23 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
21 - 24 สิงหาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
25 - 28 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
27 - 30 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
28 - 31 สิงหาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
1 - 4 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
3 - 6 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
8 - 11 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
10 - 13 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
11 - 14 กันยายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
15 - 18 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
17 - 20 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
18 - 21 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
22 - 25 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
24 - 27 กันยายน 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
25 - 28 กันยายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
1 - 4 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
2 - 5 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
3 - 6 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
4 - 7 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
5 - 8 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
7 - 10 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
8 - 11 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
9 - 12 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
10 - 13 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
11 - 14 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
12 - 15 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
13 - 16 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
14 - 17 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
15 - 18 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
16 - 19 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
17 - 20 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
18 - 21 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
19 - 22 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
22 - 25 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
23 - 26 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 จอง
จอง
24 - 27 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
25 - 28 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
26 - 29 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง