เวียดนามกลาง ซุปตาร์…ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้ เฮ้ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ DADFD0522
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน
  • เมืองโบราณฮอยอัน นำชม บ้านเลขที่ 101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน
  • ดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศ
  • สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - เมืองดานัง - สะพานมังกร Glamour, Dong Duong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์ สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สะพานโกเด้นบริดจ์ - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - รถสามล้อซิโคล่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร โรงแรม Thanh Lich, Asia hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 - 4 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
2 - 5 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
3 - 6 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
4 - 7 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
5 - 8 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
6 - 9 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
7 - 10 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
8 - 11 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
9 - 12 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
10 - 13 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
11 - 14 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
12 - 15 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
13 - 16 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
14 - 17 พฤศจิกายน 2565 12,888 5,000 จอง
จอง
15 - 18 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
16 - 19 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
17 - 20 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
18 - 21 พฤศจิกายน 2565 13,888 50,005,000 จอง
จอง
19 - 22 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
20 - 23 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
21 - 24 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
22 - 25 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
23 - 26 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
24 - 27 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
25 - 28 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
26 - 29 พฤศจิกายน 2565 13,888 50,005,000 จอง
จอง
27 - 30 พฤศจิกายน 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 13,888 50,005,000 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
1 - 4 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
2 - 5 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
3 - 6 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
4 - 7 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
5 - 8 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
6 - 9 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
7 - 10 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
8 - 11 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
9 - 12 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
10 - 13 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
11 - 14 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
12 - 15 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
13 - 16 ธันวาคม 2565 13,888 5,000 จอง
จอง
14 - 17 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
15 - 18 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
16 - 19 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
17 - 20 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
18 - 21 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
19 - 22 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
20 - 23 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
21 - 24 ธันวาคม 2565 14,888 5,000 จอง
จอง
22 - 25 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
23 - 26 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
24 - 27 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
25 - 28 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
26 - 29 ธันวาคม 2565 16,888 5,000 จอง
จอง
27 - 30 ธันวาคม 2565 19,888 5,000 จอง
จอง
28 - 31 ธันวาคม 2565 19,888 5,000 จอง
จอง
29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
1 - 4 มกราคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
2 - 5 มกราคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
3 - 6 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
4 - 7 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
5 - 8 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
6 - 9 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
7 - 10 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
8 - 11 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
9 - 12 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
10 - 13 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
11 - 14 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
12 - 15 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
13 - 16 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
14 - 17 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
15 - 18 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
16 - 19 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
17 - 20 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
18 - 21 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
19- 22 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
20 - 23 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
21 - 24 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
22 - 25 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
23 - 26 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
24 - 27 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
25 - 28 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
26 - 29 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
27 - 30 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
28 - 31 มกราคม 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 5,000 จอง
จอง
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 5,000 จอง
จอง