เลทส์โก ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990
รหัสทัวร์ ZETZGCDG-2205EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 7วัน4คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เสาโอเบลิสก์
  • โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่
  • ล่องเรือบาโตมูช
  • มหาวิหารซาเครเกอร์ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินอาบูดาบี
7 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 23 พฤศจิกายน 2565 49,990 8,900 จอง
จอง
24 – 30 พฤศจิกายน 2565 49,990 8,900 จอง
จอง
03 – 09 ธันวาคม 2565 51,990 8,900 จอง
จอง
08 – 14 ธันวาคม 2565 51,990 8,900 จอง
จอง