เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8วัน5คืน (ตลาดคริสต์มาส)

ราคาเริ่มต้น ฿ 105,999
รหัสทัวร์ KEU030815WY
สายการบิน Oman Air / WY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • แฟรงค์เฟิร์ตไฮเดลเบิร์กปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 • สตารส์บูร์กมหาวิหารนอรทเธอดาม  
 • ตลาดคริสมาสต์ยามเย็น  กอลมาร์-อองกิเซ็ม
 • ซาร์ฟเฮาเซนน้ำตกไรน์ลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงโต
 • สะพานไม้ชาเปล  อินเทอร์ลาเคน  กรินเดลวัลด์
 • ยอดเขาจุงเฟรา   นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส
 • มหาวิหารนอร์ทเทอดาม-จัตุรัสทรอคาเดโร 
 •  หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย  พระราชวังแวร์ซาย
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-Duty Free
 • ล่องเรือบาโตมูซ  ย่านมงต์มาตร์-ซาเคร
 • เกอร์ บาซิลิก้า-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 แฟรงค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-สตารส์บูร์ก-มหาวิหารนอรทเธอดาม ตลาดคริสมาสต์ยามเย็น Hotel Mercure Strasbourg Center, Strasbourg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 กอลมาร์-อองกิเซ็ม-ซาร์ฟเฮาเซน-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล อินเทอร์ลาเคน Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า
4 กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-เจนีวา Hotel Warwick Geneva, Ganeva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เจนีวา-นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส-ปารีส-มหาวิหารนอร์ทเทอดาม-จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-Duty Free-ล่องเรือบาโตมูซ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 ย่านมงต์มาตร์-ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบินปารีส
8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-10 ธันวาคม 65 (วันพ่อแห่งชาติ) 105,999 27,999 จอง
จอง
24-31 ธันวาคม 65 (คริสมาสต์) 109,999 27,999 จอง
จอง
26 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 (ปีใหม่) 109,999 27,999 จอง
จอง