เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน – พักอินทร์แขวน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,990
รหัสทัวร์ ZETZGRGN-22018M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทพทันใจ
  • ตลาดสก๊อต
  • พระหงาทัตจี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL หรือ YOYOLAE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง IBIS YANGON HOTEL ที่พัก IBIS YANGON HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 06 พฤศจิกายน 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
05 - 07 พฤศจิกายน 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
11 - 13 พฤศจิกายน 2565 11,990 2,000 จอง
จอง
12 - 14 พฤศจิกายน 2565 11,990 2,000 จอง
จอง
18 - 20 พฤศจิกายน 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
19 - 21 พฤศจิกายน 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
25 - 27 พฤศจิกายน 2565 13,990 2,000 จอง
จอง
26 - 28 พฤศจิกายน 2565 13,990 2,000 จอง
จอง
02 - 04 ธันวาคม 2565 13,990 2,000 จอง
จอง
03 - 05 ธันวาคม 2565 14,990 2,000 จอง
จอง
09 - 11 ธันวาคม 2565 13,990 2,000 จอง
จอง
10 - 12 ธันวาคม 2565 14,990 2,000 จอง
จอง
11 - 13 ธันวาคม 2565 13,990 2,000 จอง
จอง
16 - 18 ธันวาคม 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
17 - 19 ธันวาคม 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
23 - 25 ธันวาคม 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
24 - 26 ธันวาคม 2565 12,990 2,000 จอง
จอง
28 - 30 ธันวาคม 2565 13,990 2,000 จอง
จอง
29 - 31 ธันวาคม 2565 14,990 2,000 จอง
จอง
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2566 15,990 2,000 จอง
จอง
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2566 15,990 2,000 จอง
จอง
01 - 03 มกราคม 2566 13,990 2,000 จอง
จอง