เบตง ใต้สุดแดนสยาม 3วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ BIDTH40DD
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
  • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง
  • ถนนคนเดินเบตง  อุโมงค์ปิยะมิตร
  • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง 
  • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส 
  • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง โรงแรมโมเดิร์นไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า
2 อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง โรงแรมโมเดิร์นไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า
3 จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู • เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 พ.ย. 65 13 พ.ย. 65 8,999 จอง
จอง
25 พ.ย. 65 27 พ.ย. 65 8,999 จอง
จอง
02 ธ.ค. 65 04 ธ.ค. 65 8,999 จอง
จอง
09 ธ.ค. 65 11 ธ.ค. 65 9,999 จอง
จอง
23 ธ.ค.65 25 ธ.ค. 65 8,999 จอง
จอง
30 ธ.ค. 65 01 ม.ค. 66 10,999 จอง
จอง