เบตง มหัศจรรย์ปลายด้ามขวาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ BT-TH40_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Sky Walk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
  • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
  • สตรีทอาร์ทเบตง
  • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
  • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก
  • ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า
2 จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู • อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า
3 เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ธ.ค.63 - 1 ม.ค.64 13,399 1,800 จอง
จอง
31 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 13,399 1,800 จอง
จอง
15-17 มกราคม 64 8,999 1,500 จอง
จอง
12-14 กุมภาพันธ์ 64 8,999 1,500 จอง
จอง
26-28 กุมภาพันธ์ 64 10,999 1,500 จอง
จอง