เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,990
รหัสทัวร์ ZETZGKTM-2202WE
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่านถนนทาเมล
  • จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์
  • มหาเจดีย์โพธิ์นาถ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
4 สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 06 ธันวาคม 2565 25,990 5,990 จอง
จอง
10 – 13 ธันวาคม 2565 25,990 5,990 จอง
จอง
30 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 27,990 7,990 จอง
จอง
31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 27,990 7,990 จอง
จอง
14 – 17 มกราคม 2566 23,990 5,990 จอง
จอง
28 – 31 มกราคม 2566 24,990 5,990 จอง
จอง
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 24,990 5,990 จอง
จอง
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 24,990 5,990 จอง
จอง
03 – 06 มีนาคม 2566 25,990 5,990 จอง
จอง
18 – 21 มีนาคม 2566 24,990 5,990 จอง
จอง
25 – 28 มีนาคม 2566 24,990 5,990 จอง
จอง