ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ GSHKG01
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • รีพลัส เบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน
  • เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วิคตอเรียพีค – รีพลัส เบย์ – วัดเจ้า แม่ทับทิมทินหัว RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี ฉีหลิน – เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮอง ฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ชมโชว์แสงสีเสียง RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
4 กระเช้านองปิง 360 องศา – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 12 กุมภาพันธ์ 66 20,999 จอง
จอง
17 – 20 กุมภาพันธ์ 66 21,999 จอง
จอง
09 – 12 มีนาคม 66 21,999 จอง
จอง
16 – 19 มีนาคม 66 21,999 จอง
จอง