ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง CITY TOUR

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ GSHKG06
สายการบิน Cathay Pacific / CX Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Avenue of Star
  • Symphony of  lights
  • กระเช้านองปิง
  • ไหว้พระใหญ่เทียนถาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – Avenue of Star – Symphony of lights SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
2 รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียน ถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 17 กุมภาพันธ์ 66 17,999 4,000 จอง
จอง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 66 17,999 4,000 จอง
จอง
02 – 04 มีนาคม 66 17,999 4,000 จอง
จอง
10 – 12 มีนาคม 66 17,999 4,000 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 66 17,999 4,000 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 66 17,999 4,000 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 66 1,799,917,999 4,000 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 66 17,999 4,000 จอง
จอง
25 – 27 มีนาคม 66 17,999 4,000 จอง
จอง