ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!!

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ GSHKG02
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ดิสนี่ย์แลนด์
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วิคตอเรียพีค – รีพลัส เบย์ – เจ้าพ่อ กวนอู วัดกวนไท RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ช้อปปิ้ง ย่านจิม ซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 19 กุมภาพันธ์ 66 22,999 จอง
จอง
23 – 26 กุมภาพันธ์ 66 23,999 จอง
จอง
10 – 13 มีนาคม 66 23,999 จอง
จอง
17 – 20 มีนาคม 66 23,999 จอง
จอง