ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ KAFKHK110311
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • SYMPHONY OF LIGHT
  • ชายหาดรีพัลส์ เบย์–นั่งรถ TRAM ขึ้นชมอ่าววิคตอเรีย
  • วัดแชงกงหมิว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-SYMPHONY OF LIGHT PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG
2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ชายหาดรีพัลส์ เบย์–นั่งรถ TRAM ขึ้นชมอ่าววิคตอเรีย–เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ–วัดหวังต้าเซียน –วัดแชงกงหมิว–กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14–16 มกราคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
3–5 กุมภาพันธ์ 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
10–12 กุมภาพันธ์ 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
17–19 กุมภาพันธ์ 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
24–26 กุมภาพันธ์ 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
3–5 มีนาคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
4–6 มีนาคม 2566 ** วันมาฆบูชา 28,999 6,500 จอง
จอง
10–12 มีนาคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
11–13 มีนาคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
17–19 มีนาคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
18–20 มีนาคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
24–26 มีนาคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง
25–27 มีนาคม 2566 25,999 6,500 จอง
จอง