ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (ฟรีเดย์)

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,990
รหัสทัวร์ ZET ZGHKG-2308UO
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน
  •  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights I CLUB MONGKOK, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ I CLUB MONGKOK, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง –สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 มีนาคม 2566 18,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง