ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2306CX
สายการบิน
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน
  •  โรงงานจิวเวอร์รี่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว) DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
02 – 04 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
03 – 05 มีนาคม 2566 21,990 4,500 จอง
จอง
09 – 11 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
12 – 14 เมษายน 2566 27,990 5,500 จอง
จอง
15 – 17 เมษายน 2566 27,990 5,500 จอง
จอง
28 – 30 เมษยน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2566 22,990 4,500 จอง
จอง
06 – 08 พฤษภาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
12 – 14 พฤษภาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
19 – 21 พฤษภาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
20 – 22 พฤษภาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 พฤษภาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
26 – 28 พฤษภาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
27 – 29 พฤษภาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
02 – 04 มิถุนายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
09 – 11 มิถุนายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 มิถุนายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 มิถุนายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 มิถุนายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
22 – 24 มิถุนายน 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
23 – 25 มิถุนายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 20,990 4,500 จอง
จอง