ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2305EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
  • รีพัลส์เบย์
  • วัดแชกงหมิว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
02 – 04 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 มีนาคม 2566 21,990 5,500 จอง
จอง
09 – 11 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
06 – 08 เมษายน 2566 21,990 5,500 จอง
จอง