ฮ่องกง ซุปตาร์…ฮ่องกง ปังปุริเย่

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ TTNHKGFD0223
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขอพร เจ้าแม่กวนอิม
  • ชมแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights)
  • หมุนกังหันเสริมศิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว
  • ขอพรเรื่องความรักกัน ณ วัดหวังต้าเซียน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - สนามบินเช็กแลปก๊อก - หาดทรายรีพัสล์เบย์ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) - การแสดงโชว์ แสง สี เสียง (A Symphony of Lights) iclub To Kwa Wan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน iclub To Kwa Wan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 08 กุมภาพันธ์ 2566 12,888 จอง
จอง
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 จอง
จอง
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 จอง
จอง
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 12,888 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 จอง
จอง
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 จอง
จอง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 12,888 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 13,888 จอง
จอง
03 – 05 มีนาคม 2566 14,888 จอง
จอง
04 – 06 มีนาคม 2566 15,888 จอง
จอง
10 – 12 มีนาคม 2566 13,888 จอง
จอง
11 – 13 มีนาคม 2566 13,888 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2566 14,888 จอง
จอง
18 – 20 มีนาคม 2566 14,888 จอง
จอง