อุดร ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ GSLAO01
สายการบิน Lion Air / SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นครหลวงเวียงจันทน์
  • สักการะ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี
  • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง
  • ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากวังเวียงสู่หลวงพระบาง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ล่องเรือชมแม่น้ำซอง THAVISOUK HOTEL AND ISLAND,วังเวียง โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – วัดพระธาตุพูสี MYLAOHOME HOTEL & SPA,หลวงพระบาง โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี – ถ้ำติ่ง – ตลาดมืดหลวงพระบาง MYLAOHOME HOTEL & SPA,หลวงพระบาง โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ตลาดดารา – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 22 มิถุนายน 2565 13,999 3,000 จอง
จอง
23 – 26 มิถุนายน 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 65 14,999 3,000 จอง
จอง
04 – 07 กรกฎาคม 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
07 – 10 กรกฎาคม 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
19 – 22 กรกฎาคม 2565 14,998 3,000 จอง
จอง
23 – 26 กรกฎาคม 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
02 – 05 สิงหาคม 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
07 – 10 สิงหาคม 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
16 – 19 สิงหาคม 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
18 – 21 สิงหาคม 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
25 – 28 สิงหาคม 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 65 14,999 3,000 จอง
จอง
01 – 04 กันยายน 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
06 – 09 กันยายน 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
14 – 17 กันยายน 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
17 – 20 กันยายน 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
22 – 25 กันยายน 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
24 – 27 กันยายน 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
27 – 30 กันยายน 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
01 – 04 ตุลาคม 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
05 – 08 ตุลาคม 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
08 – 11 ตุลาคม 2565 15,999 3,000 จอง
จอง
26 – 29 ตุลาคม 2565 14,999 3,000 จอง
จอง
28 – 31 ตุลาคม 2565 15,999 3,000 จอง
จอง