อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 57,900
รหัสทัวร์ WCTTK0108F
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – หอเอนเมืองปิซ่า – ล่องเรือกอนโดล่า
  • เวนิส -ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
  •  เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปราโต้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปราโต้ Hotel Miro หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
5 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง Ibis Gare Hotel Dijon / Novotel Dijon Sud หรือที่พักระดับใกล้เคียง
6 ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ Hôtel Mercure Paris Vélizy หรือที่พักระดับใกล้เคียง
7 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 08 มิ.ย. 65 59,900 12,000 จอง
จอง
23 – 30 มิ.ย. 65 59,900 12,000 จอง
จอง
12 – 19 ก.ค. 65 69,900 12,000 จอง
จอง
25ก.ค.-01ส.ค. 65 69,900 12,000 จอง
จอง
11 – 18 ส.ค. 65 69,900 12,000 จอง
จอง
25ส.ค.-01ก.ย. 65 69,900 12,000 จอง
จอง
08 – 15 ก.ย. 65 59,900 12,000 จอง
จอง
22 – 29 ก.ย. 65 59,900 12,000 จอง
จอง
07 – 14 ต.ค. 65 59,900 12,000 จอง
จอง
20 – 27 ต.ค. 65 59,900 12,000 จอง
จอง
10 – 17 พ.ย. 65 57,900 12,000 จอง
จอง
22 – 29 พ.ย. 65 57,900 12,000 จอง
จอง
03 – 10 ธ.ค. 65 65,900 12,000 จอง
จอง
06 – 13 ธ.ค. 65 65,900 12,000 จอง
จอง
19 – 26 ม.ค. 66 57,900 12,000 จอง
จอง
24 - 31ม.ค. 66 57,900 12,000 จอง
จอง
09 – 16 ก.พ. 66 57,900 12,000 จอง
จอง
23ก.พ.-02มี.ค. 66 57,900 12,000 จอง
จอง
09 – 16 มี.ค. 66 57,900 12,000 จอง
จอง
16 – 23 มี.ค. 66 57,900 12,000 จอง
จอง
23 – 30 มี.ค. 66 57,900 12,000 จอง
จอง