อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส NEW YEAR

ราคาเริ่มต้น ฿ 109,900
รหัสทัวร์ WCTISF
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 10;yo
ประเทศ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
  • นครรัฐวาติกัน
  • โคลอสเซียมเขตเมืองเก่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - แตร์นี Hotel Garden Terni หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 แตร์นี - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่ฟลอเรนซ์ - เมสเตร้ NH Lagoona Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 เมสเตร้ - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาโค – มิลาน – ดูโอโม - โคโม่ Cruise Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
5 โคโม่ – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - อินเทอร์ลาเก้น Hotel Metropole / THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
6 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง Novotel Dijon Sud / Mercure Dijon Clemenceau หรือที่พักระดับใกล้เคียง
7 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปารีส – มองมาร์ต - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ Novotel Paris Pont de Sèvres หรือที่พักระดับใกล้เคียง
8 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour - ขึ้นหอไอเฟล Novotel Paris Pont de Sèvres หรือที่พักระดับใกล้เคียง
9 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28ธ.ค.-06ม.ค. 66 109,900 29,900 จอง
จอง
29ธ.ค.-07ม.ค. 66 109,900 29,900 จอง
จอง